Aantoonbare spectaculaire verbeteringen

november 5, 2016 adminpt3

Om de tevredenheid  van de spoedgevallenpatiënt  spectaculair te doen stijgen is een projectgericht verbeterplan nodig.  Dit toonde een hoofdverpleegkundige aan in zijn laatste maandrapport  (zie link). Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat de meetgegevens en de verbeterprocessen samen het verschil maken. Hij hoopt dat dit nog lang blijft nawerken, al zal het regelmatig (of continu) herhalen van de tevredenheidsmeting noodzakelijk blijven.

Om gemakkelijker de prioriteiten te bepalen werd een verbeterkaart  ontwikkeld die naast de tevredenheid ook de intrinsieke belangrijkheid  in beeld brengt. (zie link)