februari 1, 2018 adminpt3

De 16 100 respondenten uit 11 ziekenhuizen die sinds juni 2016 de tevredenheid vragenlijst van het VVVS invulden, werden opgedeeld in een groep van 5 ziekenhuizen met minder dan 327 bedden  en een tweede van 6 ziekenhuizen met meer dan 500 bedden.  Dit leverde de hiernavolgende markante resultaten op:

De  tevredenheid items die significant hoger scoorden in de  ziekenhuizen met <327 bedden:

  1. De vijf soorten wachttijden.
  2. De vriendelijkheid, deskundigheid en behulpzaamheid van onthaalbediende en verpleegkundige.
  3. Het zichzelf voorstellen van de onthaalbediende.
  4. De zorginhoudelijke aspecten behalve de informatie over kosten en ontslag die ook wel hoger scoorden maar niet significant.

De  tevredenheid items die significant hoger scoorden in de  ziekenhuizen met >500 bedden:

  1. Het zichzelf voorstellen van spoedarts en geneesheer specialist.
  2. De vriendelijkheid van de spoedarts.
  3. De spoedgevallendienst is aanbevelenswaardig.

De cijfermatige onderbouwing kunt u zelf vaststellen via deze link.