Patiënttevredenheid over spoedartsen daalt

september 12, 2017 adminpt3

In de afgelopen negen maanden namen 7156 patiënten of hun familieleden deel aan een tevredenheidmeting over hun ervaringen op de spoedgevallen van 10 verschillende ziekenhuizen. In de meetresultaten blijven de tevredenheidscores voor de spoedartsen een licht negatieve trend vertonen en kan een significante daling ten opzichte van de winterresultaten statistisch aangetoond worden. De cijfergegevens vindt u onder deze link.