Privacy verstoorders op spoedgevallen

12 % van de meer dan 10 000 respondenten geeft aan dat hun privacy verstoord wordt.

De cijfergegevens van de voornaamste privacy verstoorders zijn te consulteren via deze link.