Spoedgevallen en wachttijden een ‘contradictio in terminis’?

januari 9, 2017 adminpt3

In 2016 hebben 35% van de 3372 respondenten van de tevredenheidmeting spoedgevallen het vrije commentaarveld ingevuld. Deze bemerkingen werden gecodeerd zodat een vergelijking tussen de 7 ziekenhuizen mogelijk wordt. Het tussentijds inlichten van uitlopende wachttijden raakt nog niet ingeburgerd. Vooral de spoedartsen laten op zich wachten zeker als ze uitrukken met een MUG team. De pediaters, NKO artsen en oftalmologen dagen laattijdig op, trachten het telefonisch te regelen of komen helemaal niet. Prioriteit aan kinderen verlenen blijft een heikel punt. De informatie over de diagnose, de kosten en de nabehandeling raakt soms verloren in de drukte. De volgende verbetervoorstellen komen veelvuldig ter sprake: het zichzelf voorstellen als zorgverstrekker, extra aandacht voor privacy, restauratievoorzieningen en ziekenhuishygiëne. In de organisatie van de zorg dringt men aan op sneller hospitaliseren, intensiever klinische opvolgen, het aanleren van communicatievaardigheden en het verbeteren van de onderlinge afstemming.

Een gedetailleerd overzicht van de gecodeerde bemerkingen is raadpleegbaar via deze link.