Zijn wachttijden op spoedgevallen niet te vermijden?

december 1, 2017 adminpt3

In de lente en de zomer van 2017 hebben 35% van de 5874 respondenten het vrije commentaarveld ingevuld  in de tevredenheidsmeting spoedgevallen om hun klachten, felicitaties en/of  verbetervoorstellen te vermelden. De oplopende wachttijden (25%) blijven een majeur probleem. De informatieverstrekking (13 %) over de diagnose en de nabehandeling krijgt weinig of geen aandacht. Verder scoren onvriendelijkheid (10.5 %), het ‘niet serieus nemen’ van de klachten (6%),  verkeerde diagnose & behandeling (4.8 %) en het onprofessioneel karakter  (3.8 %) vrij hoog.  Het verschil tussen de 9 deelnemende ziekenhuizen  in voorkomen van de deze klachten fluctueert binnen een marge van +/- 9 %. Een en ander is cijfermatig weergegeven en te consulteren via deze link