Oudertevredenheid pediatrie

Inhoud

De enquête "Oudertevredenheid op pediatrie" heeft als doel informatie te verzamelen over de tevredenheid van de ouders over de zorgverlening op de afdeling pediatrie.

 

Werkwijze

Tweemaal per jaar worden gedurende drie maanden de ouders die hun e-mail opgaven tijdens de opname registratie, aangeschreven per e-mail om deze vragenlijst in te vullen.

 

Rapportering

In de automatische rapportering zit een 'executive summary' en een zeer uitgebreid geheel van grafieken en tabellen per onderwerp, per individuele vraag . (> 60 pag.).

Familietevredenheid geriatrie

Inhoud

De enquête "Familietevredenheid op geriatrie" heeft als doel informatie te verzamelen over de tevredenheid van de familie over de zorgverlening op een geriatrische afdeling van een acuut ziekenhuis. De meeste patiënten op geriatrie zijn zorgafhankelijk of zwaar ziek tijdens hun hospitalisatie op geriatrie. De familieleden zijn dan ook meestal beter geplaatst om een objectief oordeel te geven over de kwaliteit van de zorgverlening.

 

 

Rapportering

Het rapport bevat de volgende onderwerpen: ‘executive summary’, algemene tevredenheid, demografische gegevens, zorgzaamheid voor de patiënt, symptoomherkenning, zorgzaamheid voor de familie, professionele kennis & communicatievaardigheden, paramedische begeleiding, betrokkenheid in de besluitvorming, hotelaccommodaties, aanbevelingsscore en vrije commentaren.

 

Tevredenheid Intensieve zorgen

Inhoud

Deze enquête heeft als doel informatie te verzamelen over de familietevredenheid van de zorgverlening op de afdeling intensieve zorgen van een acuut ziekenhuis. De meeste patiënten zijn gesedeerd tijdens hun verblijf op een intensieve zorgen afdeling. Zijn (haar) familieleden zijn dan ook meestal beter geplaatst om een objectief oordeel te geven.

 

Meetinstrument

Deze vragenlijst is een vrije vertaling van het instrument FS-ICU (34) van het National Quality Measures Clearinghouse (AHRQ). De vrije vertaling van de vragenlijst is samen met een hoofdverpleegkundige en zijn team van intensieve zorgen op punt gezet. De eerste 'try out' dient nog uitgevoerd te worden. Aanpassingen aan deze versie zijn dus nog mogelijk.

 

Rapportrubrieken

Het rapport bevat de volgende items: algemene tevredenheid, demografische gegevens, zorgzaamheid ten aanzien van de patiënt, symptoomherkenning, zorgzaamheid ten aanzien van de familie, professionele kennis & communicatie, paramedische begeleiding, betrokkenheid in de besluitvorming, hotel accommodaties, aanbevelingsscore, vrije commentaren.

Tevredenheid palliatieve zorgen

Inhoud

Deze enquête heeft als doel informatie te verzamelen over de familietevredenheid van de zorgverlening op de afdeling palliatieve zorgen. De meeste patiënten op de dienst palliatieve zorgen zijn zorgafhankelijk en/of zwaar ziek tijdens hun verblijf. De familieleden zijn dan ook meestal beter geplaatst om een objectief oordeel te geven over de kwaliteit van de zorgverlening.

 

 

Rapportering

Het rapport bevat de volgende items: algemene tevredenheid, demografische gegevens, zorgzaamheid ten aanzien van de patiënt, symptoomherkenning, zorgzaamheid ten aanzien van de familie, professionele kennis & communicatie, paramedische begeleiding, betrokkenheid in de besluitvorming, hotel accommodaties, aanbevelingsscore, vrije commentaren.