Huisartstevredenheid

Inhoud

De enquête huisartstevredenheid heeft als doel de tevredenheid van de huisartsen te meten over de samenwerking met het ziekenhuis. Jaarlijks worden de huisartsen, die geregeld patiënten verwijzen naar het ziekenhuis aangeschreven per e-mail om deze vragenlijst in te vullen. Deze enquête is samengesteld uit verschillende Britse voorbeelden.

 

Rubrieken

De bevraagde onderwerpen zijn: de algemene tevredenheid, de onderzoeksresultaten, de medicatielijst en het ontslagformulierde communicatie met  zorgverstrekkers, de samenwerking ivm: vooronderzoeken, opnameregelingen, semi-urgences, spoedgevallen, multidisciplinair overleg en bijscholing, de demografische kenmerken, een aanbevelingsscore en een tekstveld voor bemerkingen.