Materniteit

Inhoud

De enquête patiëntentevredenheid materniteit heeft als doel informatie te verzamelen over de tevredenheid van de bevallen moeders en het voldoen aan de tien vuistregels van het 'baby vriendelijke' ziekenhuis. De helft van de vragen wordt overgenomen uit de VPP . De andere helft bestaat uit de tevredenheidsitems over de bevalling zelf, de eigenlijke verzorging en de begeleiding bij borstvoeding.

 

Rapportering

Het rapport bestaat uit een ‘executive summary’, demografische gegevens, de opvang en zorg in de arbeidskamer en tijdens de bevalling, de inhoudelijke aspecten van de communicatie, de vaardigheden van de personeelsleden, de privacy, het pijnbeleid, de samenwerking, de hoffelijkheid, het ontslagbeleid, de hotelzorg, de Tien vuistregels voor het welslagen van uw borstvoeding, de algemene beoordeling en mogelijke aanbeveling(en).