Vragenlijst Personeelstevredenheid

Inhoud

De personele tevredenheidsmeting bevraagt de psycho-sociale kenmerken van de arbeidssituatie van uw medewerkers met de volgende onderwerpen:  demografische gegevens, algemene tevredenheid, werkdruk verhogende kenmerken, directieteam, direct leidinggevende, werktijden en werkrooster, werksfeer en samenwerking, werkafspraken, teamoverleg en communicatie, persoonlijke ontwikkeling, organisatiecultuur en aanbevelingen.

 

Huidig gebruik

Dit instrument is reeds 10 jaar in gebruik in een regionaal ziekenhuis en werd ingezet in een vierjaarlijkse meting die resulteerde in een rapport per dienst dat aansluitend besproken werd met de medewerkers.

Deze ziekenhuisbrede meting van alle personeelsleden gebeurt om de drie jaar en alterneert met de risico analyse van de arbeidsomstandigheden (Déparis-Sobane) en de meting van de patiënten veiligheidscultuur. 

 

 

Rapportering

Het rapport is beschikbaar op het niveau van het ziekenhuizen en per afzonderlijke afdeling.
In de automatische rapportering zit een 'executive summary' en een zeer uitgebreid geheel van grafieken en tabellen per onderwerp en per individuele vraag. (> 1000 pag.).

 

 

 

 

 

Evaluatie van de stageplaats

Inhoud

De tevredenheidsmeting bevraagt de stage kenmerken van de leersituatie van de stagiaire verpleegkundigen. Dit instrument wordt gebruikt om hun stage ervaringen terug te koppelen aan de medewerkers per dienst en aan de het ziekenhuis in zijn geheel. 

 

 

Huidig gebruik

Deze ziekenhuisbrede meting van alle stagiaires loopt continu gedurende het school- of academiejaar. Het is gedurende 15 jaar ingezet in een regionaal ziekenhuis voor de jaarlijkse evaluatie van de stageplaatsen in samenspraak met de opleidingsinstituten.

 

Rapportering

Dit rapport bevat de volgende onderwerpen: 'executive summary', demografische gegevens, persoonlijke waardering, waarden en normen, ondersteuningscultuur, totaalzorg, leeromgeving, feedback & aansturing, aanbevelingen. (> 400 pag.).