Radiologie tevredenheid

Inhoud

Deze enquête bevraagt de tevredenheid  van de patiënten over hun bezoek aan de radiologie van het ziekenhuis. Zij is een afgeleide van de vragenlijst over de spoedgevallentevredenheid. De vragen houden tevens rekening met de NIAZ normen van het kritische proces van de diagnostische beeldvorming.

 

 

 

Rapportering

De rapportering bestaat uit: de executive summary, de feitelijke gegevens over aankomsttijdstip en wachttijd, de perceptie van de wachttijden, de behulpzaamheid en deskundigheid van het personeel, de zorginhoudelijke en hotellerie kenmerken en de aanbevelingsscore. In bijlage vindt u de frequentietabellen, de vrije commentaren en de significante relaties met de demografische variabelen.