juli 11, 2016 adminpt3

Continue stroom van patiënten commentaren:

Sinds kort zijn er vier ziekenhuizen actief in het versturen van de vragenlijsten om de tevredenheid van hun spoedgevallen-patiënten te meten. Ondertussen hebben 623 respondenten hun formulier ingevuld. 13% van de scores op algemene tevredenheid waren lager dan 5. In 36.5% van de antwoorden werd het vrije commentaarveld gebruikt en voorzien van felicitaties, voorstellen of klachten. Klachten waren er voornamelijk over wachttijden, privacy, vriendelijkheid en diagnostische of therapeutische missers. Verbeteringen werden voorgesteld op het vlak van bewegwijzering, gezondheidsvoorlichting, tussentijdse communicatie van wachttijden, aanpassingen in de infrastructuur en voorrang voor kinderen.

Er zijn 57 ‘alert’ berichten aangemaakt op basis van de meldingen met een algemene tevredenheidsscore lager dan 5.  Die worden automatisch doorgestuurd naar de betrokken hoofdverpleegkundige en fungeren als incident-melding van de patiënt en/of familie zelf.

Twee ziekenhuizen hebben een eigen login waarmee ze de binnenkomende antwoorden opvolgen en hun benchmarkrapport kunnen inzien. Het is verkieselijk om deze mogelijkheid bij het standaardaanbod te voorzien zodat de ziekenhuizen sneller kunnen inspelen op de commentaren van hun spoedpatiënten. 

Een demo rapport op basis van geanonimiseerde ‘real data’ is te bezichtigen via deze link.