Risicometing arbeidsomstandigheden

Inhoud

Deze vragenlijst is gebaseerd op de eerste helft van de overleggids Déparis en dient om de fysieke risico's op te sporen in uw arbeidsomstandigheden. De psycho sociale omstandigheden worden bevraagd in de personele tevredenheidsmeting die ook deel uitmaakt van ons assortiment.

 

 

 

 

 

 

Rubrieken

Demografische gegevens, architectonische voorzieningen, organisatie van het werk, arbeidsongevallen (vallen, stoten, uitglijden), bedieningsmiddelen en signalen, materiaal, handgereedschap en machines, lasten tillen, behandeling van chemische en biologische agentia, manipulatie van medicatie en cytostatica, contact met ioniserende stralen, fysieke kenmerken van de werkomgeving en algemene veiligheidsmaatregelen.

 

 

Rapportering

Deze ziekenhuisbrede meting van alle personeelsleden gebeurt om de drie jaar en alterneert met de personeelstevredenheid en de meting van de patiënten veiligheidscultuur. Dit rapport is beschikbaar op het niveau van het ziekenhuizen en per afzonderlijke afdeling. In de automatische rapportering zit een executive summary en een zeer uitgebreid geheel van grafieken en tabellen per onderwerp en per individuele vraag. (> 1000 pag.)