Veiligheidscultuurmeting patiënten

Inhoud

De veiligheidscultuurmeting tracht de cultuur van patiëntveiligheid te objectiveren en zicht te krijgen op de omgang met en de bereidheid tot het melden van (bijna) fouten door artsen en medewerkers. Het meetinstrument is gemaakt op basis van de gestandaardiseerde HSPSC1.

 

 

 

 

 

Rubrieken

'executive summary', demografische gegevens, bestaffingsbeleid, communicatie openheid, feedback over fouten, frequentie van foutmelding, betrokkenheid van het ziekenhuismanagement, initiatieven in functie van organisatieverbetering, perceptie over de eigen patiëntveiligheid, niet bestraffende houding, betrokkenheid van de supervisor, teamwerk extern en intern, veiligheid van patiënten-transfert en vrije commentaren.

 

Rapportering

Dit rapport maakt per thema (N=10) en per vraag (N=42) ‘grosso modo’ drie grafieken en één tabel waarin de cijfermatige evolutie van de laatste drie meetperiodes tegen elkaar wordt afgezet. Voor de beroepsgroepen geneesheer, verpleging, medewerker logistieke dienst, leidinggevende/staf, paramedicus en andere is er een afzonderlijk rapport beschikbaar. (> 1000 pag.).