Risicometing arbeidsomstandigheden

Inhoud

Deze vragenlijst is gebaseerd op de eerste helft van de overleggids Déparis en dient om de fysieke risico's op te sporen in uw arbeidsomstandigheden. De psycho sociale omstandigheden worden bevraagd in de personele tevredenheidsmeting die ook deel uitmaakt van ons assortiment.

 

 

 

 

 

 

Rubrieken

Demografische gegevens, architectonische voorzieningen, organisatie van het werk, arbeidsongevallen (vallen, stoten, uitglijden), bedieningsmiddelen en signalen, materiaal, handgereedschap en machines, lasten tillen, behandeling van chemische en biologische agentia, manipulatie van medicatie en cytostatica, contact met ioniserende stralen, fysieke kenmerken van de werkomgeving en algemene veiligheidsmaatregelen.

 

 

Rapportering

Deze ziekenhuisbrede meting van alle personeelsleden gebeurt om de drie jaar en alterneert met de personeelstevredenheid en de meting van de patiënten veiligheidscultuur. Dit rapport is beschikbaar op het niveau van het ziekenhuizen en per afzonderlijke afdeling. In de automatische rapportering zit een executive summary en een zeer uitgebreid geheel van grafieken en tabellen per onderwerp en per individuele vraag. (> 1000 pag.)

Veiligheidscultuurmeting patiënten

Inhoud

De veiligheidscultuurmeting tracht de cultuur van patiëntveiligheid te objectiveren en zicht te krijgen op de omgang met en de bereidheid tot het melden van (bijna) fouten door artsen en medewerkers. Het meetinstrument is gemaakt op basis van de gestandaardiseerde HSPSC1.

 

 

 

 

 

Rubrieken

'executive summary', demografische gegevens, bestaffingsbeleid, communicatie openheid, feedback over fouten, frequentie van foutmelding, betrokkenheid van het ziekenhuismanagement, initiatieven in functie van organisatieverbetering, perceptie over de eigen patiëntveiligheid, niet bestraffende houding, betrokkenheid van de supervisor, teamwerk extern en intern, veiligheid van patiënten-transfert en vrije commentaren.

 

Rapportering

Dit rapport maakt per thema (N=10) en per vraag (N=42) ‘grosso modo’ drie grafieken en één tabel waarin de cijfermatige evolutie van de laatste drie meetperiodes tegen elkaar wordt afgezet. Voor de beroepsgroepen geneesheer, verpleging, medewerker logistieke dienst, leidinggevende/staf, paramedicus en andere is er een afzonderlijk rapport beschikbaar. (> 1000 pag.).